Mliječni zubi – Zašto su važni i kako ih očuvati

Nažalost, još uvijek je uvriježeno mišljenje da mliječne zube ne treba čuvati jer će ih zamjeniti trajni nasliednici. Točno je da će mliječne zube zamjeniti trajni, međutim apsolutno je netočno da mliječni zubi ne zaslužuju jednaku brigu kao i trajni.