Zbrinjavanje protetskog pacijenta – Kombinirani rad

Opet pomjeramo granice !
U narednom prikazu slučaja vidjet ćete kako doći do savršene funkcije i estetike za manje od 2 tjedna. Pred nama je bila na prvi pogled nemoguća misija, ali to nam je i izazov…

Pacijentica se javila u našu ordinaciju s nedostatkom svih bočnih zuba i destruiranim prednjim zubima, koji su vizualno izgledali loše, ali su imali dobar korijen, što nam je dalo dobre temelje i početnu sigurnost za budući rad (slika 1.).

Pacijent je imao i pogrešan zagriz (‘zub na zub’), zbog čega su prednji zubi bili ugroženi i preopterećeni, tako da smo promjenom odnosa gornjih i donjih zuba opterećenje prebacili na zadnje zube. Time smo na duže staze riješili i funkciju i estetiku (slike 2..i 3.)

Rad koji smo napravili je kombinirani rad, koji se sastoji od fiksnog rada koji je fiksiran na pacijentove zube i mobilnog dijela koji se specijalnim kopčama veže za fiksni dio.

U rezultate se uvjerite sami – sreća i zahvalnost pacijenta na kraju terapije su naša satisfakcija…

Goran Pehar, dr. dent. med.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Zbrinjavanje protetskog pacijenta – Kombinirani rad

Leave Comment