Traumatske ozljede zuba: Avulzija

Traumatske ozljede zubnih tkiva i okolnih struktura sve su više zastupljene u suvremenom načinu života. Najčešće se događaju u dječjoj dobi, između 1-3 i 8-11 godina starosti.

U mliječnoj denticiji traumu doživi 30% djece, a 22% u trajnoj. Trauma su skloniji dječaci, a najčešće zahvaćeni zubi su gornji sjekutići. Ozljede zubi nastaju zbog direktne (izravni sudar zuba i predmeta) ili indirektne traume (prijenos sile primijenjene na donju ili gornju čeljust) uslijed padova, prometnih ili sportskih nezgoda, tučnjave itd. Prema podjeli Svjetske zdravstvene organizacije, razlikujemo ozljede tvrdih zubnih tkiva i pulpe, ozljede parodontnog tkiva, ozljede potporne kosti te ozljede gingive i sluznice usta.

U ozljede parodontnog tkiva se, između ostalog ubraja i avulzija zuba. Avulzija zuba je stručni naziv za potpuno izbijeni zub iz alveole (potporne kosti zuba). Jedna je od najučestalijih vrsta trauma u mliječnoj denticiji. Međutim, samo izbijanje zuba, koliko god strašno u tom trenutku izgledalo, ne znači nužno i trajan gubitak tog zuba!

Replantacija i terapija izbijenog zuba

Izbijeni zub je potrebno što prije vratiti u njegovo alveolu (REPLANTACIJA). Ekstraalveolarno vrijeme zuba (vrijeme proteklo od avulzije do replantacije) i transportn medij u kojem se zub čuva do dolaska stomatologu najčešće utječu na ishod terapije.

Ekstraalveolarno vrijeme

Razlikujemo kratko (manje od 20 minuta), srednje (20 do 60 minuta) i dugo (više od 60 minuta) ekstraalveolarno vrijeme. Smatra se da paradontni ligament (amortizirajući aparat koji veže zub s okolnom kosti), održava svoju vitalnost unutar 15 do 20 minuta. Zubi koji su replantirani unutar tog vremena (po mogućnosti do 5 minuta) imaju najbolju prognozu i najveće izglede za cijeljenje parodontnog ligamenta.

Transportni mediji

Najbolji rezultat bi se dobio kada bi se izbijeni zub a licu mjesta ispralo pod mlazom hladne vode i odmah vratilo nazad u zubnu alveolu. Međutim, najčešće su to dosta traumatične i dramatične situacije, kako za dijete, tako i za roditelje i teško je napraviti tako nešto osobi koja se boji. Ako nije moguće odmah nakon ozljede vratiti zub u alveolu, potrebno ga je pohraniti u transportni medij i što prije, zajedno s pacijentom, dopremiti do stomatologa. Obična voda je najlošiji izbor za očuvanje stanica na površini korijena. Bolji i pristupačniji mediji su mlijeko i vlastita slina. Moguće je da pacijent spremi svoj zub u usta uz obraz i tako, pazeći da ga ne proguta, dopremi do stomatologa.
Najbolji način za pohranu i transport zuba su specijalizirani mediji poput ViaSpan medija za transplataciju tkiva i organa, HBSS otopine dostupne u proizvodu pod nazivom Save-A-Tooth te DentoSafe, široko korišten u Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj. Ovakve otopine bi trebala imati svaka škola, vrtić, kao i sportske ustanove  kojima djeca treniraju.
Nakon što je pacijent sa zubom došao u ordinaciju, stomatolog stručnim postupcima zbrinjava taj zub ponovno u zubnu alveolu te ga učvršćuje za ostale stabilne zube kako se ne bi pomicao.
Potreban je duži period kako bi se pratio napredak u cijeljenju tog zuba.

Zaključak

Treba uzeti u obzir da su svi ovi postupci prva, ali i jedina ispravna pomoć za vrlo traumatičnu i dramatičnu situaciju koja nastupa izbijanjem zuba. Roditelji prije svega, ali posebno učitelji, nastavnici, treneri… moraju biti educirani i smireni u takvoj situaciji te znati da se mogu poduzeti postupci koji će omogućiti da taj zub ponovo bude zdrav i na svom mjestu!

Za kraj da ponovimo

Izbijeni zub je moguće oprati pod mlazom hladne vode i vratiti ga nazad u zubnu alveolu
Ako se bojimo to učiniti treba ga staviti u neki od specijalnih medija (ako je dostupan), ako ne onda u posudicu napunjenu vlastitom slinom ili mlijekom i što prije otići kod stomatologa da on stručno zbrine taj zub!

Svaki vlastiti zub je izuzetno bitan i puno vrjedniji od bilo kojeg zubnog nadomjeska, zato se isplati potruditi u ovakvoj situaciji!

Goran Pehar, dr. dent. med.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Traumatske ozljede zuba: Avulzija

Leave Comment