Zašto se nakon liječenja zuba infekcija korijena opet vraća?

Često pitanje koje nam postavljaju pacijenti u našoj ordinaciji. Liječenje zuba je širok pojam i treba se odgovoriti na puno pitanja. Kako je urađeno liječenje? Čime se punilo? Na koji način je urađeno?

Rutinskim pregledom jedva da možemo odgovoriti samo na prvo pitanje. Ako vidimo da na korijenu postoji neka infekcija, u svakom slučaju, imamo indikaciju da krenemo u novo liječenje. To često može biti “rudarski posao”, ali spasiti zub je ipak najvažnija zadaća svakog terapeuta.

Ono što moramo znati da zubi pored glavnih kanala imaju i lateralne koji mogu biti široki kao i glavni i ako se oni ne napune infekcija koja zaostane u njima stalno može iritirati i inficirati kost – stoga ih ne smijemo zanemariti.

Samo posebne tehnike instrumentacije i punjenja kanala mogu očistiti, dezinficirati i napuniti LATERALNE KANALE. To su najmodernije tehnike liječenja zuba koje se, naravno, koriste u našoj ordinaciji već dugi niz godina.

Lateralni kanali ipak postoje

Pacijent je došao sa davno urađenim lošim punjenjem. Nepotpunim i nehomogenim sa jasno vidljivom infekcijom u kosti.

Pristupili smo reviziji starog punjenja i ponovnom liječenju zuba. Liječenje je urađeno strojnom endodoncijom. Prije punjenja je sve dodatno dezinficirano pomoću Endoaktivatora, instrumenta kojeg jedini imamo u BiH, a za koga je utvrđeno da bolje dezinficira kanal nego laser.

Punjenje je urađeno toplom gutaperkom sistemom DIA-PEN i DIA-GUN i dobar rezultat je bio neizbježan.

Ove slike i primjer su uzeti jer se jasno vide široki lateralni kanali koji, da nisu ispunjeni, pacijentu bi još jako dugo pravili probleme, a vjerovatno bi na kraju došlo do gubitka ovih zuba.

Uža specijalnost onaše ordinacije je liječenje zuba. Ništa ne može zamijeniti prirodni korijen zato se u svakom slučaju vrijedi za njega barem pokušati izboriti.

Goran Pehar, dr. dent. med.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Zašto se nakon liječenja zuba infekcija korijena opet vraća?

Leave Comment